Gamle Oslo-bilder (Christiania)

Dette er gamle – stort sett – raderinger (fra kobberplater), som bl.a. kommer fra mapper produsert for ‘Norsk Forening for Grafisk Kunst’ fra forrige århundreskiftet og framover. Legger inn bildet av mappen dersom jeg har den. Andre trykk fra disse mappene som ikke er ‘By’trykk, legges i ‘mappen’ ‘Gamle bilder’.

Arent Christensen "Akershus Høst"/27,7x35,3cm/kr. 1.200,-
Arent Christensen “Akershus Høst”/27,7×35,3cm/kr. 1.200,-
Arent Christensen "Ved Akershus"/36,6x26,6cm/kr. 1.200,-
Arent Christensen “Ved Akershus”/36,6×26,6cm/kr. 1.200,-
Arent Christensen "Utsikt fra Enerhaugen"/36,3x26,6cm/kr. 1.200,-
Arent Christensen “Utsikt fra Enerhaugen”/36,3×26,6cm/kr. 1.200,-
Arnt Christensen "Ved elven"(høyst sannsynlig Akerselven)48x36,7cm/kr. 1.000,-
Arnt Christensen “Ved elven”(høyst sannsynlig Akerselven)48×36,7cm/kr. 1.000,-
Arent Christensen "Høstaften"/36,4x28cm/kr. 800,-
Arent Christensen “Høstaften (ved Egebergsbukta)”/36,4x28cm/kr. 800,-
G Willbech "Chat Noir" ++/47x35cm/kr. 1.500,-
G Willbech “Chat Noir” ++/47x35cm/kr. 1.500,-
Halvard Storm "fra Peppervika med 'Fram' i bakgrunnen"/39,5x27cm/kr. 1.200,-
Halvard Storm “fra Peppervika med ‘Fram’ i bakgrunnen”/39,5x27cm/kr. 1.200,-
Kristian Kalmer "Aften ved Oslo havn"/35,8x31cm/kr. 1.000,-
Kristian Kalmer “Aften ved Oslo havn”/35,8x31cm/kr. 1.000,-
Rudolf Borgersen lito, Oslo "Grini"/44,5x29cm/kr. 900,-
Rudolf Borgersen lito, Oslo “Grini”/44,5x29cm/kr. 900,-
V Barth Hanssen "Hammersborg"/8,7x13,5cm/kr. 400,-
V Barth Hanssen “Hammersborg”/8,7×13,5cm/kr. 400,-
Christian Christensen "Lofthus ved Oslo"/49x37,7cm/kr. 1.200,-
Christian Christensen “Lofthus ved Oslo”/49×37,7cm/kr. 1.200,-
Christian Christensen "Aften ved Egebergsbukta, Oslo"/27x35cm/kr. 1.000,-
Christian Christensen “Aften ved Egebergsbukta, Oslo”/27x35cm/kr. 1.000,-
Leif Grung "Christianialuft"/24x26cm/kr. 500,- (fra mappe under)
Leif Grung “Christianialuft”/24x26cm/kr. 400,- (fra mappe under)

Mappe 1915

Einar Wemberg "Fra Bakkegaten"/19x27,5cm/kr. 600,-(fra mappe under)
Einar Wemberg “Fra Bakkegaten”/19×27,5cm/kr. 300,-(fra mappe under)

Mappe 1917

Johan Oppegaard "Fra Akerselven"/28x33cm/kr. 800,-(fra mappe under)
Johan Oppegaard “Fra Akerselven”/28x33cm/kr. 400,-(fra mappe under)

Mappe 1919

Kristofer Eriksen "Porten til mørkegangen på Akershus" /18,2x24cm/kr. 400,-(fra mappe under)
Kristofer Eriksen “Porten til mørkegangen på Akershus” /18,2x24cm/kr. 400,-(fra mappe under)

Mappe 1922

L. Lacomblè "Rådhusgaten med Hauges fængsel"/28,7x20,7cm/kr. 300,-(fra mappe under)
L. Lacomblè “Rådhusgaten med Hauges fængsel”/28,7×20,7cm/kr. 300,-(fra mappe under)

Mappe 1924

Kristofer Eriksen "Blåtårnet, Akershus"/15,6x23,5cm/kr. 500,-(fra mappe under)
Kristofer Eriksen “Blåtårnet, Akershus”/15,6×23,5cm/kr. 400,-(fra mappe under)

Mappe 1925

Kristian Kalmer / Etsning "Fra Vika"/24,5 x 31,5cm/1ex/Kr. 500,-
Kristian Kalmer / Etsning “Fra Vika”/24,5 x 31,5cm/1ex/Kr. 500,-
Kristian Kalmer / Etsning /"Sneløsning Hammersborg Torv"/32 x 24cm/1ex/Kr. 500,-
Kristian Kalmer / Etsning “Sneløsning Hammersborg Torv”/32 x 24cm/1ex/Kr. 500,-
Kristian Kalmer / Etsning "Fra Holmesngate i Vika"/31,5 x 24cm/1ex/kr. 500,-
Kristian Kalmer / Etsning “Fra Holmesngate i Vika”/31,5 x 24cm/1ex/kr. 500,-
Kristian Kalmer/Etsning "Fra Flisberggaten Enerhaugen"/32 x 24cm/1ex/Kr. 500,-
Kristian Kalmer/Etsning “Fra Flisberggaten Enerhaugen”/32 x 24cm/1ex/Kr. 500,-

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Velkommen til nye nettsider! :)